หนังสือชี้แจงข้อมูลจำเพาะเกี่ยวกับเครื่องยนต์ ยามาฮ่า ฟาซซิโอ้ (Yamaha Fazzio)หนังสือชี้แจงข้อมูลจำเพาะเกี่ยวกับเครื่องยนต์

          ตามที่บริษัท ไทยยามาฮ่ามอเตอร์ จำกัด ได้เปิดตัวรถจักรยานยนต์ยามาฮ่า รุ่น ฟาซซิโอ้ ไฮบริด คอนเน็คเต็ด (All New Yamaha Fazzio Hybrid Connected) และเกิดความผิดพลาดในการจัดทำสื่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ผลิตภัณฑ์ โดยมีข้อมูลจำเพาะเกี่ยวกับเครื่องยนต์คลาดเคลื่อน ซึ่งข้อมูลที่ถูกต้อง คือ รถจักรยานยนต์รุ่นนี้เป็นแบบ 4 จังหวะ สูบเดี่ยว SOHC 2 วาล์ว

               บริษัท ไทยยามาฮ่ามอเตอร์ จำกัด จึงขอเรียนชี้แจงมาเพื่อให้ลูกค้ารับทราบข้อมูลเพื่อประกอบการตัดสินใจซื้อรถจักรยานยนต์ยามาฮ่า รุ่น ฟาซซิโอ้ ไฮบริด คอนเน็คเต็ด (All New Yamaha Fazzio Hybrid Connected)

               บริษัท ไทยยามาฮ่ามอเตอร์ จำกัด ต้องขออภัยในความผิดพลาดอันเกิดจากการจัดทำสื่อโฆษณาประชาสัมพันธ์มา ณ โอกาสนี้

               ประกาศ ณ วันที่ 25 กรกฎาคม 2565

สามารถอ่านหนังสือชี้แจงข้อมูลจำเพาะเกี่ยวกับเครื่องยนต์ได้ที่นี่